Usein kysytyt kysymykset

Näytteet käsitellään Aavagenin omassa laboratoriossa. Joskus analysointi vaatii DNA sekvensointia joka tehdään yhteistyökumppanin kanssa. Nämä yhteistyökumppanimme ovat Euroopan johtavia toimijoita joilla on vaadittavat sertifioinnit käsittelemään jopa ihmisdiagnostiikan kliinisiä näytteitä ja dataa. Prosessoidut näytteet jotka lähetetään heille ovat aina anonymisoituja ja tulokset analysoi aina Aavagen.

Ei, kaikki hevosesi tiedot ja tulokset tallennetaan suojattuun tietokantaamme, johon ei kenelläkään ulkopuolisella ole pääsyä. Hevosesi tietoja ja tuloksia luovutetaan kolmannelle osapuolelle vain sinun, omistajan, luvalla.

Kyllä. Voimme pyydettäessä raportoida tulokset suoraan myös Hippokselle.

Siitä kun näyte saapuu laboratoriollemme, tulosten saapumiseen kestää noin 3 viikkoa. Raportoimme tuloksista lähettämällä postilla asiakkalle virallisen tulosraportin.

Hevosen geneettisen perustan tietäminen on tärkeää niin hevosen kasvatuksen, terveyden kuin valmennuksen kannalta. Tuntemalla hevosesi perimän läpikotaisin, pystyt räätälöimään hevosen hoitoa ja valmennusta juuri sille sopivaksi, sekä tekemään täsmällisiä jalostusvalintoja.

Kaikkiin meillä myytäviin testeihin riittää jouhinäyte, eli verinäytettä ei tarvita. Eläinlääkäriä ei tarvita näytteenottoon. Lisätietoja näyttenotosta täältä.

Virallinen tulosraportti lähetetään sinulle postitse. Halutessasi raportista voidaan lähettää myös sähköinen versio sinulle sähköpostitse.

Kun jouhet saapuvat laboratoriollemme, sinulle lähetetään geenitestistä lasku. On tärkeää huomata että analysoimme näytteen vasta kun lasku on maksettu.